Kompletný zoznam mojej ponuky obsahuje viac ako 300 titulov. Pre lepšiu orientáciu sú tituly zoradené do žánrových skupín a podľa nosiča (CD, MC, VINYL) a nájdete tam aj niečo na čítanie, na stenu a pod.
Zoznam aktualizujem spravidla raz za jeden až dva mesiace (naposledy 29.11.2021) a môžeš si ho otvoriť a pozrieť alebo uložiť vo formáte PDF alebo webovej stránky.

KOMPLETNÝ ZOZNAM SI OTVOR KLIKNUTÍM :
  ZOZNAM.PDF   alebo   ZOZNAM.HTML